Centralny Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności
im. Marcelego Nowotki
w Legnicy

Szkoła Chorążych
Wojsk Łączności
Promocja 26.08.1980Nasza przygoda zaczęła się w Legnicy, 26 września 1977 roku.

Oficjalny portal miasta i powiatu

Skład 1 kompanii kadetów:

dowódca
kpt. Antoni Jaskorski

szef kompanii
sierż. Piotr Pinkosz

Pluton 11
R-140 w cyklu 3-letnim
dowódca
chor. Stanisław Korzeniewski
Pluton 12
R-140 w cyklu 3-letnim
dowódca
mł. chor. Zenon Olszak
Pluton 13
R-404 w cyklu 3-letnim
dowódca
mł. chor. Marek Knaś
Pluton 14
EMC w cyklu 2-letnim
dowódca
por. Tadeusz Ubych

W roku 1978 nastąpiła reorganizacja kompanii: